Cốc sứ viền màu quai tim

Có tất cả 2 sản phẩm

  • In cốc quai tim viền màu

    Mô tả qua về sản phẩm

    In cốc quai tim viền màu, in hình ảnh lên cốc sứ quai tim viền màu, ly cốc sứ uống nước có quai trái tim, viền miệng cốc có màu sắc, cốc cách điệu có hình ảnh

    120,000 Đ
  • In ảnh lên cốc quai tim viền màu

    Mô tả qua về sản phẩm

    In ảnh lên cốc quai tim viền màu, in hình ảnh cá nhân, logo, chữ lên trên ly cốc sứ uống nước có quai trái tim, viền miệng cốc có màu sắc, cốc cách điệu có hình ảnh đẹp, độc đáo, giá rẻ nhất Hà Nội.

    120,000 Đ