Đèn ngủ

 • Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn Pota

  Mô tả qua về sản phẩm

  Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn Pota,  Gỗ verneer , phủ giấy lụa mờ bên trong lớp gỗ.

  - Kích thước : 11x11x30 cm

  -  Màu sắc đèn : Xanh lá, vàng, hồng

  - Giá 330K/c.

  - Đặt hàng 3 đến 5 hôm có hàng

  330,000 Đ
 • Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn Reta

  Mô tả qua về sản phẩm

  Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn Reta,  Gỗ verneer , phủ giấy lụa mờ bên trong lớp gỗ.

  - Kích thước : 11x11x30 cm

  -  Màu sắc đèn : Xanh lá, vàng, hồng

  - Giá 330K/c.

  - Đặt hàng 3 đến 5 hôm có hàng

  330,000 Đ
 • Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn SoMi

  Mô tả qua về sản phẩm

  Đèn ngủ bằng gỗ hoa văn Somi,  Gỗ verneer , phủ giấy lụa mờ bên trong lớp gỗ.

  - Kích thước : 11x11x30 cm

  -  Màu sắc đèn : Xanh lá, vàng, hồng

  - Giá 330K/c.

  - Đặt hàng 3 đến 5 hôm có hàng

  330,000 Đ
 • Đèn ngủ ngàn sao bằng gỗ

  Mô tả qua về sản phẩm

  Đèn ngủ ngàn sao bằng gỗ 195K, đặt hàng 5-7 ngày có hàng

  195,000 Đ