Đèn Tranh chữ nhật

Có 1 sản phẩm

  • Đèn tranh chữ nhật

    Mô tả qua về sản phẩm

    Đèn tranh chữ nhật - Đèn ngủ in ảnh hình chữ nhật bằng gỗ ép có chiết áp, in ảnh theo yêu cầu, in được 4 mặt đèn ngủ, được nhiều ảnh, kích thước 11x11X28cm, giá 400.000đ/c, in nhanh lấy ngay 30 phút.

    400,000 Đ