Đĩa sứ in hình

Có 1 sản phẩm

  • In đĩa sứ

    Mô tả qua về sản phẩm

    In đĩa sứ, in hình ảnh lên đĩa sứ, in logo lên đĩa sứ gía rẻ ở Hà Nội và toàn quốc, đĩa sứ 2 viền vàng và đĩa sứ trắng lòng chảo không viền đẹp 195K

    195,000 Đ