Trang chủ » Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp

Về in cốc (2)

Tôi muốn đặt in cốc phải làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên cốc, shop thiết kế và in lấy ngay. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên cốc và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho Shop, Shop sẽ thiết kế mẫu in … Đọc tiếp

Có in cốc lẻ 1 chiếc không?

Shop CÓ nhận in cốc lẻ 1 chiếc theo yêu cầu bạn nhé.

Về in pha lê (1)

Tối muốn đặt in pha lê thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên pha lê, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên pha lê và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho … Đọc tiếp

Về in gối (1)

Tôi muốn đặt in ảnh lên gối thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên gối, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên gối và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho Shop, Shop … Đọc tiếp

Về in huy hiệu (1)

Tôi muốn đặt in huy hiệu thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên huy hiệu, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên huy hiệu và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho … Đọc tiếp

Về in tranh ghép (1)

Tôi muốn đặt in tranh ghép hình thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên tranh ghép, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên tranh ghép và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho … Đọc tiếp

Về in vỏ điện thoại (1)

Tôi muốn in ảnh lên vỏ điện thoại thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên vỏ điện thoại, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên vỏ điện thoại và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail … Đọc tiếp

Về in móc khóa (1)

Tôi muốn đặt in móc khóa thì làm thế nào?

Bạn có thể mang ảnh trực tiếp đến Shop và nói yêu cầu về in ảnh lên móc khóa, shop thiết kế và in lấy ngay hoặc hẹn thời gian lấy. HOẶC Bạn gửi những file ảnh mà bạn muốn in lên móc khóa và viết rõ những yêu cầu chi tiết của bạn rồi gửi về mail quatanghandmade.net@gmail.com cho … Đọc tiếp

Contact Me on Zalo
Minh Duy